ਓ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੀ ਛੱਡੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ
ਮੈਨੰੂ ਹਰਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ,
ਮੈ ਪਿਛਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਝਪਟਣ ਨੰੂ
ਮੈਨੰੂ ਡਰਿਆ ਕਈਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ,
ਓ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ
ਗਿੱਦੜੋ ਨਾ ਹਿਕਾਂ ਤਾਣ ਲਿਓ,
ਜਿਥੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸੁਟੂ
ਜੱਟ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀ ਜਾਣ ਲਿਓ
ਜੱਟ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀ ਜਾਣ ਲਿਓ
Share On Whatsapp
ਮੌਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਦੀ ਹੈ,
ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ.
Share On Whatsapp
_ਨਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨੂੰ ਅਕਸ ਮੇਰਾ,_
ਇਸ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੂਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ
Share On Whatsapp
ਬੇਅਕਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜਿਹੇ ਹਾਂ
ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹੇ ਹਾਂ..

ਤੈਨੂੰ ਨਜਰੀ ਕਿਦਾ ਅਾਵਾਗੇ
ਤੂੰ ਖਾਸ ਏ ਤੇ ਅਸੀ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹਾਂ.
Share On Whatsapp
ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ FlaT ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆ
ਚਿੱਤ ਬੱਕਰੇ ਬਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇ

ਹਾਂAaaa ਕਰ ਗਈ ਪਤਾਸੇ ਜਹੀ ਨਾਰ JaTT ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰੇ.
Share On Whatsapp
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਬਸ ਫੱਨ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦਾ
ਐਵੇ ਲੱਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਨਾ

ਦਿਲਾ ਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾਫ
ਜਨੇ ਖਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਭਾਈ ਨਾ.
Share On Whatsapp
ਤਾਹੀ ਦੱਲੇ ਸੋਦੇ ਬਾਜਾ ਨਾਲ #kaLaaM ਨਇਓ ਮੇਰੀ
ਕਿਸੇ ਏਰੇ ਗੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ #SLaaM ਨਇਓ ਮੇਰੀ !!
Share On Whatsapp
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ..
ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ..
Share On Whatsapp
Page :
Click For Shayari