ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕੀ ਮੈ
ਵਿਗੜਜਾਵਾ ..ਥੌੜਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੀ ਮੈ
ਸੁਧਰ ਜਾਵਾ ... ਜੇ ਹੌਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੌਲੇ
ਬੇਸ਼ਕ ਰੁਸ ਜਾਵੀ ..ਪਰ
ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੁਸੀ ਕੀ ਮੈ ਮਰ ਜਾਵਾ
Share On Whatsapp
ਅਸੀ ਪੁਛਿਆ ਉਸ ਨੂਂ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ_
ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਤੌ ਵੱਧ ਚੌਹਣ ਵਾਲੇ
ਮਿਲ ਗਏ_
Share On Whatsapp
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ_,
ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੇਬੇ ਬਦਾਮ
ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ_
Share On Whatsapp
ਕਰਕੇ Block ਸੋਚਦੀ Miss ਕਰਦਾ ਹੋਉਗਾyar ਤਾ ਡਿਗਿਆ ਰੁਪਈਆ ਨੀ Chakਦਾ ਤੂੰ ਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਵਾਨੀ ਆਂ👰
Share On Whatsapp
ਮੁੰਡਾ ਿਦੱਲ ਦਾ ਨੀ ਮਾੜਾ ,🙂,ਓੁਝ ਸੰਗਦਾ ਏ ਵਾਲਾ,,ਕੁੜੀਆ ਤੌ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾਦੂਰ ਏ ,💁🙇ਪਰ ਸਹਿਰ ਚ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ....
Share On Whatsapp
ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ Yaad ਮੈਨੂੰ , ਆਪਣੇ ਤਾ ਵਖਰੇ ਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ' ' ਪਹਿਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਕੜ ਮਾਰ ਗਈ , ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ
Share On Whatsapp
ਤੇਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ BLOCK ਕੀਤਾ..ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ....ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ STATUS ਤੇ DPਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾੜਾਗੇ..
Share On Whatsapp
ਨੀ_ਜਿਹੜੇ#cuteਜੇ_ਲਗਦੇ_ਨੇ_ਨਾਰਾnUOh ਮੱਥਾ_ਟੇਕਦੇ_ਨੇ#yArRaNnU
Share On Whatsapp