ਇੱਕੋ ਥਾਂਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ,ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ
Share On Whatsapp
ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੀ ਮਿਠੀਏ,
ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹੇਲਿਆ ਵੀ ਫਿਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ..
Share On Whatsapp
ਪਹਿਲਾ ਯਾਰੀ ਲਾੳੁਦੇ ਨੇ.. ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਵਾੳੁਦੇ ਨੇ .. ਰੂਹ ਕੱਡ ਕੇ ਜਿਸਮ ਤਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ..ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ...ਯਾਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ...
Share On Whatsapp
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਾਲਮ ਇਹ
ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ
ਉਹ ਯਾਦ ਤਾ ਬਹੁਤ ਅਾਉਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ
Share On Whatsapp
ਕੀਤੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ 📖 ਜਾਂ ਅਠਾਈ 📚 ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ
ਨੀ ਅੱਤ 👌 # Ĺőķ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ #
Share On Whatsapp
ਜ਼ਖਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੌਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੁੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਅੳਦੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਦਿੱਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ..
Share On Whatsapp
ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਏਥੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ😑, ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ FAN ਤੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ
Share On Whatsapp
ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ
Share On Whatsapp
ਸੋਹਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨੀ ਛੱਡੀ, ਬਸ ਸਹੇਲੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ
Share On Whatsapp
ਇੱਜ਼ਤ ਰੁੱਲਦੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀਂ ਲੱਗਦਾ..ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਰੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ
Share On Whatsapp
ਕੁੱਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਜਾਨ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹਨਾ ਬਿਨਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਜਾਦਾ....
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਕਿਹਾ ਨੀ ਜਾਦਾ..
Share On Whatsapp
ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਜਣਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ..
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਹਿਰ ਹੋਇਆ ..
ਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕੇ ਜਿਵੇ ਨਗੀਨਾ ਕੋਈ ..
ਮਿਹਕੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇ ਗੁਲਾਬ ਕੋਈ ..
ਅੱਖਾ ਚ ਸੀ ਲੁੱਖਾ ਬੋਤਲਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ..
ਬੇਸੁਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕੋਮਲ ਬੋਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ..
ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਜਣਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ
Share On Whatsapp